Infolehest

Infolehe eesmärk on anda otsuste tegemiseks valdkonna parimat äriinfot.

Infoleht:
- jagab erialast infot kitsa valdkonna tippjuhtidele, suurfirmades finantsala eest vastutajatele;
- on ainulaadne võimalus saada kord kuus mahukas ülevaade ühes kitsas ärisektoris toimuvast;
- annab info, mille kogumiseks vajalikule ressursile kuluks kordi rohkem raha kui infolehe tellimisele;
- aitab saavutada konkurentsieelise, sest infoleht koos seal sisalduva infoga levib kitsa ringkonna ettevõtete hulgas.

Finantsjuhtimise infolehe sisu:

  • ülevaade finantsjuhtimise valdkonda puudutavatest Eesti uudistest ja olulisematest välisuudistest
  • intervjuud finantsjuhtide ja teiste finantsala ekspertidega
  • ülevaade uutest ja olulistest finants- ja riskijuhtimise suundumustest (uuringute, küsitluste, analüüside, arvamuste jmt tutvustus)
  • lähiriikide olulisemad seadusemuudatused
  • kokkuvõtted finants- ja ärijuhtimist puudutavatest riigikohtu otsustest
  • eelinfo eesseisvate maksu-, pankroti- jmt teemasid puudutavate kohtuistungite kohta
  • ülevaade tööpakkumistest finantsalal
  • kokkuvõtted finantsjuhtimist puudutavate seminaride ja konverentside ettekannetest
  • ülevaade majandusprognoosidest (Eesti ja lähiriigid, intressimäärad, valuutakursid jm)
  • koolituskalender

Infoleht ilmub 10 korda aastas (iga kuu, väljaarvatud juulis ja augustis).

Väljaande maht on 24 lehekülge.

Lehe toimetaja on Villu Zirnask.

Tutvu siin infolehe Finantsjuhtimine näidisnumbriga:

infoleht_jaan

Laadi infoleht PDF-failina